Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
8248 9e64
Reposted frommartynkowa martynkowa via971230 971230
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSmerfMaruda SmerfMaruda
7890 0a29
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viamy-world-my-space my-world-my-space
1541 8b50
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
9851 93a4
Reposted fromscorpix scorpix viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Palę i piję herbatę powoli.Bardzo pięknie cicho jest.
— Edward Stachura
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaSmerfMaruda SmerfMaruda
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via971230 971230
2046 726b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa via971230 971230
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan via971230 971230
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viaSmerfMaruda SmerfMaruda
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viaSmerfMaruda SmerfMaruda
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl