Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via971230 971230
2046 726b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa via971230 971230
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan via971230 971230
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viaSmerfMaruda SmerfMaruda
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viaSmerfMaruda SmerfMaruda
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
7818 1d5f 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam viaSmerfMaruda SmerfMaruda
3462 c46c 500
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfoods prettyfoods

July 01 2015

3548 259e
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
1674 7c36 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Miłość jest wtedy kiedy myślisz
o nim 1000 sekund na minutę!

myślę.
Reposted fromtimetolove timetolove viaSmerfMaruda SmerfMaruda
6709 6b85
Reposted fromusual usual viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal. 
— Już od dawna.
Reposted fromcontrolled controlled viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta viaSmerfMaruda SmerfMaruda
1625 a648 500
Reposted fromdodna dodna viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Reposted fromnokturnal nokturnal via971230 971230
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl