Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
"Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu, rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój.
— PAMIĘTNIK (2004)
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Czasami otaczamy się murem nie tylko po to, by nie dopuszczać do siebie innych, ale i po to, by się przekonać, komu zależy na nas na tyle, by zechciał go zburzyć.
— Leisa Rayven – Zły Romeo
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viaSmerfMaruda SmerfMaruda
9859 ebda
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viaretaliate retaliate

July 02 2015

Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
8248 9e64
Reposted frommartynkowa martynkowa via971230 971230
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSmerfMaruda SmerfMaruda
7890 0a29
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viamy-world-my-space my-world-my-space
1541 8b50
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
9851 93a4
Reposted fromscorpix scorpix viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Palę i piję herbatę powoli.Bardzo pięknie cicho jest.
— Edward Stachura
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...